REST API JSON Request gönderme

REST API iletişimde requesti bir dosyayı gönderir gibi göndermek gerekiyor.

Bu işi nasıl yapacaksınız?

Dosya Header ve Requestten oluşacak.

Aşağıda önce requesti oluşturuyoruz.

Requesti hazırlama

ReqURL size verdiğim link
Authtoken : Login sırasında aldığınız token
jSonrequest : Uygulamada iletişim için kullanacağınız request string.

    var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(reqURL);
    httpWebRequest.ContentType = "application/json";
    httpWebRequest.Method = "POST";
    httpWebRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + AuthToken);


    using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
    {
      string json = jSonRequest;
      streamWriter.Write(json);
      streamWriter.Flush();
      streamWriter.Close();
    }


Gönderme Response alma

Cevap yine stream olarak geliyor ve biz onu stringe dönüştürüyoruz.
    try
    {
      var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
      using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
      {
        var result = streamReader.ReadToEnd();
        Response = result;
        return result;
      }
    } catch(Exception ex)
    {
      Error =true;
      return  ex.Message;

    }